U podnožju planina Bukulje i Venčaca, na bogatim nalazištima vatrostalnih glina i sirovina za šamotne materijale osnovali smo 1993. godine preduzeće za proizvodnju šamotnih, termoizolacionih i ostalih vatrostalnih materijala "PERNADES". Preduzeće se prostire na preko 10.000 m2 sa 1.500 m2 hala i 3.000m2 betoniranih površina.

Zahvaljujući skoro vekovnom iskustvu u proizvodnji šamotnih opeka i ostalih vatrostalnih materijala u ovoj sredini su stasale čitave generacije majstora i stručnjaka za proizvodnju i primenu šamotnih i ostalih vatrostalnih materijala.

Šamotne opeke

Naše šamotne vatrostalne opeke su našle primenu u skoro svim granama privrede, uz najznačajnije prisustvo u železarama, livnicama, obojenoj metalurgiji itd.

U ponudi imamo: šamotne opeke za crnu i obojenu metalurgiju, za kotlogradnju, za industriju stakla, opekariju kreča i cementa...

Detaljnije o šamotnim opekama...

Mleveni proizvodi

Mleveni vatrostalni proizvodi nalaze sve širu primenu u raznim toplotnim agregatima. Savremena tehnička rešenja toplotnih postrojenja zahtevaju upotrebu mlevenih vatrostalnih proizvoda zbog raznih prednosti koje ovi proizvodi imaju u odnosu na oblikovane vatrostalne proizvode - opeke.

Detaljnije o mlevenim proizvodima...

Kape za dimnjake

Kapa na dimnjaku, pored funkcionalnih osobina kojima pospešuje sagorevanje, može bitno da ukrasi kuću i na taj način poboljša njen celokupni izgled.
Sve kape se proizvode u dve osnovne boje, beloj "B" i sivoj "S". U slučaju specijalnih porudžbina kape izrađujemo i u crvenoj, žutoj, roze, zelenoj i drugim bojama.

Detaljnije o kapama za dimnjake...

Naši proizvodi su našli primenu u skoro svim toplotnim agregatima i granama privrede,uz najznačajnije prisustvo u železarama, livnicama,obojenoj metalurgiji,opekarskoj industriji kao i kotlogradnji.

Nije zanemarljivo naše prisustvo u preko hiljadu maloprodajnih objekata sa šamotnim setovima,lepkovima za dimnjačke cevi, šamotnim opekama za remonte peći na čvrsta goriva, dimnjačkim kapama.